DIENSTENWET

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor: Advocatenkantoor ORIJ, Gillebroek 16, 3840 Borgloon. Advocatenkantoor ORIJ is geen rechtspersoon.

Wij trachten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarom kunnen bepaalde taken door de dossierbeheerder worden gedelegeerd naar een andere advocaat binnen ons kantoor.

Al onze advocaten zijn advocaat in België. U kan bij elk van hen terecht voor o.a. juridisch advies, bemiddelingen en onderhandelingen en bijstand bij geschillen voor de  Rechtbank en dat in heel België.

Zij maken allemaal deel uit van de orde van advocaten aan de balie van Limburg en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Limburgse balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is via de Orde van advocaten balie Limburg verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 en dit op basis van een groepspolis bij Amlin Europe afgesloten door de Orde van Vlaamse balies. U kan een kopie van deze polis bekomen op verzoek.

Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting conform de reglementen van de Balie van Limburg en de Orde van Vlaamse Balies. Meer informatie vindt U op bovenstaande websites. 

Overeenkomsten met onze advocaten zijn onderworpen aan het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Limburgse Rechtbanken. 

Advocatenkantoor ORIJ maakt geen deel van multidisciplinaire activiteiten of partnerschappen.