KOSTEN EN ERELONEN

Standaardtarief

  •  Ereloon?

Het ereloon omvat  de tijd die de behandelende advocaat besteedt aan o.a. volgende prestaties: studie van het dossier, consultaties, adviezen, opstellen van procedurestukken, opzoekingen, pleidooien, briefwisseling,… Wachttijd op de rechtbank en reistijd (vanaf 1/2 uur) wordt aan de helft van het gebruikelijke tarief aangerekend.

Als standaardtarief hanteren wij een uurtarief van 120,00 euro, telkens exclusief BTW, tenzij er bij de aanvang van het dossier een afwijkende regeling wordt getroffen. 

Vanaf 01.01.2014 zijn wij verplicht 21% BTW aan te rekenen op onze erelonen.

  • Welke kosten rekenen wij aan?

In elk dossier worden er kosten gemaakt waarvoor vergoeding verschuldigd is. Het gaat om reële kosten (zoals kopies, verplaatsingen) en voorgeschoten kosten (rolrechten, afschriften,..).

Voor het openen van een dossier rekenen wij forfaitair 35,00 euro aan. Er kan bij het openen van het dossier een provisie worden gevraagd.

Verder zijn daar o.a. volgende kosten:

  • Per email, brief of fax: 10,00 euro
  • Per kopie: 0,30 euro
  • Per kleurenkopie: 0,60 euro
  • Per kilometer: 0,50 euro

Kosten voor aangetekende zendingen, vertalingen, gerechtsdeurwaarderkosten, rolrechten, expertises, etc. worden doorgerekend aan de reële kostprijs.

Er wordt per dossier een overzicht van alle kosten en erelonen bijgehouden.

Wij vragen geregeld een provisie in uw dossier zodat U niet voor verrassingen komt te staan. Voor provisies wordt een provisiefactuur uitgereikt. Op het einde van het dossier wordt uiteraard een gedetailleerde afrekeningsfactuur opgesteld. In omvangrijke dossiers kunnen wij ook overgaan tot het opstellen van tussentijdse, gedetailleerde, facturen.

 

Kosteloze rechtsbijstand (pro Deo)

Wanneer uw gezinsinkomen onder een bij KB bepaalde grens ligt, komt U in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. Wij gaan steeds na of U in aanmerking komt. In dat geval worden er natuurlijk geen kantoorkosten en/of ereloon aangerekend. 

U kan hiervoor tijdens een eerste consultatie een attest samenstelling gezin en de inkomstenbewijzen van uw gezin van de afgelopen 3 maanden meebrengen.

 

Rechtsbijstandverzekering

Wij onderzoeken steeds of uw rechtsbijstandverzekeraar een tussenkomst in de kosten en erelonen van uw raadsman voorziet (rechtsbijstand). Dit kan in het kader van uw familiale verzekering, uw motorvoertuigverzekering, etc. In dat geval worden onze kosten en erelonen geheel ten laste genomen door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Het is steeds aan te raden een polis rechtsbijstand te onderschrijven.