MATERIES

Pacht, koop, huur

Pacht-, huur- en koopcontracten, beƫindiging van pacht- en huurcontracten, handelshuur, inning achterstallige pacht- en huurgelden, plaatsbeschrijvingen, pachtvergoeding, voorkooprecht, burenhinder, erfdienstbaarheden, etc.


Aansprakelijkheidsrecht

Schadedossiers (brand, storm, overstroming, etc.), onrechtmatige daad, letselschade, verkeersongvallen, beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, etc.

Bouwrecht, aanneming

Betwistingen tussen aannemers, onderaannemers, architecten en bouwheer, tienjarige aansprakelijkheid, verborgen gebreken, expertises, etc.

Personenrecht

De staat van de persoon, onbekwaamheid en bewindvoering, zorgovereenkomsten, onbeheerde nalatenschappen, etc.

[Inzake familierecht treden wij enkel op in een bemiddelende rol tussen partijen die beide constructief willen zoeken naar een leefbare oplossing voor hun kinderen. Betwistingen voor de familierechtbank over verblijf- en onderhoudsregelingen voeren wij uitdrukkelijk niet.]

Strafrecht

Strafrechtelijke verdediging van beschuldigde, burgerlijke partijstelling, begeleiding tijdens strafrechtelijk onderzoek, verkeersrecht: dronkenschap en intoxicatie, ongeval, snelheidsovertreding, etc.

Handelsrecht

Invordering onbetaalde facturen, gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling in handelszaken, geschillen tussen handelaars en tussen handelaar en consument, faillissement, etc.