PRIVACY

Privacybeleid

Advocatenkantoor Orij wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, maar ook de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Advocatenkantoor Orij is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

Wij willen U graag informeren over ons beleid en keuzes beschrijven die u kunt maken aangaande de manier waarop uw gegevens (online) worden verzameld, bewaard en hoe deze worden gebruikt.

 1. Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het? Wie is de verantwoordelijke voor deze verwerking?

  • In het kader van de opdracht tot rechtsbijstand die u wenst toe te vertrouwen aan uw advocaat, moet deze een zekere hoeveelheid informatie van en over u verwerken. Deze informatie is noodzakelijk om de opdracht te vervullen.
  • Uw verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentie – en factuuradres, evenwel alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die verder worden vermeld.
  • Deze gegevens kunnen, als dit nodig is voor de verwerking van uw opdracht, gevoelige gegevens, zoals medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, strafblad, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben behandeld, of gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen uitmaken.
  • Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en Nationale wetgeving rond gegevensbescherming.
  • Zelfs wanneer u zou besluiten uw toestemming niet te geven, zal uw advocaat uw dossier zo goed mogelijk behandelen. U dient zich evenwel bewust te zijn dat voor een goede afhandeling van uw dossier bepaalde gegevens essentieel zijn.

Uw advocaat, Mr. Jeroen ORIJ kantoorhoudende te 3840 Borgloon, Gillebroek 16, is verantwoordelijk voor uw gegevens. U kunt steeds contact opnemen om vragen te stellen waarvan u denkt dat die nuttig zijn.

2. Hoe worden uw gegevens bewaard?

 • Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van uw advocaat die alle nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen.
 • Als uw gegevens gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van uw dossier, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling en/of via gerechtelijke procedures, via het edeposit/DPA elektronische systeem, of enige andere applicatie.

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van uw dossier. Als uw dossier eenmaal wordt afgesloten, worden uw gegevens minimaal 5 jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de diensten van uw advocaat, om deze in staat te stellen zijn (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen.

3. Waarom worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard in het kader van de behandeling van uw dossier, o.a. voor volgende doeleinden:

 • Correspondentie omtrent uw dossier;
 • Om uw belangen naar best vermogen te verdedigen: voeren van procedures, bemiddelen, verstrekken van advies,…;
 • Om de advocaat toe te laten te voldoen aan de eigen (wettelijke) verplichtingen;
 • Facturatie;
 • Analyseren van website bezoek;
 • Beheer van onze website;

4. Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

De leden van het kantoor van uw advocaat hebben toegang tot uw dossier zodat zij dit, indien nodig, kunnen behandelen.

Als de behandeling van uw dossier dit vereist, is het uw advocaat toegestaan om alle gegevens in uw dossier te delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke wereld.

Als de behandeling van uw dossier een (procedurele) actie buiten België, maar binnen de Europese Unie (EU) vergt, en als u en uw advocaat het daarmee eens zijn, kunnen de gegevens die u aanbelangen en die door uw advocaat zijn verzameld, gedeeld worden met de juridische actoren uit andere EU-landen.

Uw advocaat kan u meer vertellen over de professional(s) die uw zaak behandelen in dit (deze) land(en) van de EU.

5. Wat zijn uw rechten als cliënt?

 • U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.
 • Als u vandaag toestemming geeft om uw gegevens te verstrekken en in uw dossier te verwerken, kunt u deze toestemming later nog steeds intrekken. In dat geval legt uw advocaat u uit hoe uw gegevens uit uw dossier worden verwijderd. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om juridische stappen te ondernemen of uw rechten te verdedigen in een rechtszaak.
 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Uw advocaat zal u vertellen wie betrokken worden bij de verwerking/behandeling van uw dossier en wie toegang heeft tot uw dossier.
 • U heeft het recht om te vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om – indien nodig, wanneer bepaalde informatie niet correct is – die informatie aan te passen.
 • U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.
 • Uw advocaat die uw gegevens rechtstreeks verzamelt, is verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Uw advocaat heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en bewaard en om u onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met uw advocaat of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274 48 00 of commissie@privacycommission.be.

6. Waarvoor worden mijn persoonsgegevens nog in een cliëntendatabank opgeslagen?

 • Uw advocaat bewaart bepaalde gegevens om in contact te kunnen blijven met u.
 • U via het contactformulier aangeven of u gecontacteerd wil worden door uw advocaat in het kader van bepaalde voorlichtingsactiviteiten georganiseerd door uw advocaat.

7. Welke uitzonderingen bestaan er op mijn rechten als cliënt?

 • Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 • Uw recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Cookiebeleid

 1. Wat is een cookie?

Op deze website kan gebruikt gemaakt worden van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

2. Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

3. Tracking cookies van onze adverteerders:

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

4. Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

5. Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens:

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

6. Verwijdering van cookies:

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

7. Verwijdering van tracking cookies geplaatst door derden:

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: www.allaboutcookies.org en “A guide to online behavioural advertising”.